مرکز تخصصی طب کار پاژند طب اراک

مرکز تخصصی طب کار پاژند طب اراک


مرکز تخصصی طب کار پاژند طب اراک یکی دیگر از استفاده کنندگان نرم افزار طب کار شرکت فرا اندیشان آفاق می باشد.

شرکت پاژند طب

یکی از شرکت هایی است که در زمینه معاینات دوره ای تخصصی طب کار و ارائه خدمات بهداشت حرفه ای (اندازهگیری میزان عوامل زیان آور محیط کار)، همچنین تجهیز منابع انسانی صنایع به وسایل حفاظت فردی (وسایل ایمنی و آتش نشانی) با داشتن کارشناسان مجرب و متخصصان طب کار، از توانمندی بالایی برخوردار است.
در شهریور ماه سال 1381، شرکت پاژند طب فعالیت خود را با اندیشه نوین ارائه خدمات سلامت کار آغاز نمود. پس از گذشت 3 سال نیاز مشتریان، همراه با سعی و تلاش متخصصان این مجموعه، تفکر گسترش فعالیتهای
 شـرکت پاژند طب را بارور ساخت تا آنجا که هم اکنون، با استفاده از گروه های مختلف کارشناس، نیاز مدیران صنایع در سه بخش مهم معاینات دورهای، بهداشت حرفه ای و وسایل حفاظت فردی راتأمین می نماید.