دستور العمل ایمنی دستگاه تراش

دستور العمل ایمنی دستگاه تراش

تاریخ مقاله: 1391/05/15

دستورالعمل ایمنی ماشینهای ابزار (دستگاه تراش   

 1- قبل از شروع عمل تراش باید دستگاه مرغکو رنده ،کاملا در محل های خود محکم شده باشند.

2- هنگام سوار شدن و یا پیاده کردن(تعویض ) سه نظامو چهار نظام ،تنها از نیروی دست استفاده شود.(استفاده از نیروی دوارماشین مخاطره انگیز می باشد.)

3- پیش از سوار و پیاده کردن سه نظام ، تخته چوبی مخصوصی را روی ریل ماشین قرار دهید،تا باعث صدمه دیدن ریل های ماشین نگردد.

4- بلافاصله پس از محکم نمودن کار روی دستگاه باید آچارمخصوص سه نظام را از روی برداشت.

5- مبادرت به اندازه گیری کار یا میزان کردن رنده،هنگامیکه کار در حال گردش است، خطای محض است.

6- برآمدگی گیره های سه نظام با کلاهک حفاظتی پوشاندهشود.

7- برای تراشکاریهای طویل (میله های بلند ) می بایست از وسایل مخصوص (تکیه گاه قطعهکار یا کمربند) استفاده نمود.

8- در موقع سوهان کاری ،دسته سوهان باید در دست چپ وسر آن در دست راست قرار گیرد.

 9- برای تنظیمارتفاع تیغه ها در قلم گیر ، باید از لایه های مخصوص استفاده نمود و رنده بایدحداقل با دو پیچ در قلم گیرمحکم شود.

10- بر روی کار نباید زیاد خم شد ،چون هموارهخطر پرتاب براده های ناشی از تراش قطعه کار وجود دارد.

11- هنگام پاک کردن و گریس کاری دستگاه خاموشباشد.

12- اپراتور باید همیشه لباس چسبیده به تن بپوشدو آستین ها را از داخل بالا بزند.

13- اپراتور باید هنگام کار با ماشین تراش از عینکحفاظتی و کفش ایمنی پنجه فولادی استفاده نماید.

 14- اپراتور باید شال گردن – کروات – ساعت مچی –بازوبند و انگشتر را از خود دور کند.

15- اپراتور باید موهای بلند خود را حتما با سربند بپوشاند.

16- اپراتور باید در صورت مشاهده هر گونه نقص فنیدر دستگاه ، مراتب را به سرپرست خود و مسئول ایمنی اطلاع دهد.

17- دستگاه باید به سیستم ارتینگ مجهز باشد.

18- اپراتور باید اصول ایمنی و بهداشتیو ارگونومی نحوه صحیح بلند کردن و حمل بار را رعایت نماید.

 19- نباید به قسمتهای متحرک و چرخنده دستگاهنزدیک شد.

20- برای جمع آوری براده ها باید از برس و جارویدستی مناسب استفاده کرد.

21- نباید آچار سه نظام و دیگر ابزار تعمیراتی رویدستگاه رها کرد.

22- قسمتهای در حال گردش مانند چرخ دنده ها و تسمهفلکه ها و زنجیرها باید بطور مناسبی حفاظ گذاری شوند.

23- اپراتور باید فردی آموزش دیده ، دارای حکمکارگزینی به همراه شرح وظایف ، و ملزم به رعایت آن باشد.

 

تهیه و تظیم :

اداره حفاظت ایمنی و بهداشت کار

شرکت /مجتمع