مشخصات نرم افزار ویدئو کنفرانس

مشخصات نرم افزار ویدئو کنفرانس

تاریخ مقاله: 1391/11/19

مشخصات نرم افزار ویدئو کنفرانس آفـــــــاق


1-  نرم افزار تحت وب  مي باشد

   از اين نرم افزار در بسترهاي مختلف شبکه  با استفاده از Web Browser   هاي مرسوم

   مي توان بهره برداری نمود.

2- جهت استفاده از اين نرم افزار برروي PC نرم افزار خاص نبايد نصب گردد.

3- سازگار با تمامي سيستم عامل ها مي باشد .

    سازگار با  سيستم عاملهاي Windows , Linux , Mac  .

4- محدوديت مکاني جهت استفاده از اين سيستم وجود ندارد .

5- قابليت تطبيق با ميزان پهناي باند در اختيار را داراست . Bandwidth Matched

 6- قابليت استفاده در بسترهاي مختلف شبکه با کمترین پهناي باند.

7- بدون نیاز به تجهيزات خاص و گرانقیمت جهت راه اندازي .

    اين سيستم قابل استفاده با ساده ترينHeadset    وWebcam  قابل شناسايي توسط کامپيوتر مي باشد. 

8- قابلیت Upload کردن تصاویر و نمایش آنها.

9- قابلیت مدیریت کاربران و دعوت آنها به کنفرانس .

10- عدم محدودیت در دعوت افراد به شرکت در ویدئو کنفرانس.

11- امکان تشکیل جلسات E learning در مراکز.

12- سرور نرم افزار در داخل کشور می باشد و امکان استفاده از آن در شبکه اینترانت.

13- قابلیت تنظیم کیفیت تصاویر ارسالی برحسب پهنای باند موجود .

14- قابلیت راه اندازی بر روی پرتال داخلی سازمانها .

15- قابلیت آپلود کردن تصاویر و نمایش آنها.