روند مراقبت و غربالگری دیابت

روند مراقبت و غربالگری دیابت

تاریخ مقاله: 1391/08/22

   روند غربالگری و مراقبت دیابت

سامانه تحت وب غربالگری و مراقبت دیابت :

سامانه تحت وب طرح مراقبت وغربالگری دیابت توسط شرکت فرا اندیشان آفاق تهیه و تولید گردید .
این سامانه توانایی انجام غربالگری (Screening) جامعه را در زمینه بیماری دیابت و در صورت وجود این بیماری در یک فرد توانایی تشکیل پرونده جهت مراقبت بیمار را دارا می باشد . روند کار با سامانه بدین صورت می باشد که ابتدا شخص به مرکز بهداشتی مربوطه مراجعه کرده و توسط مسئول پذیرش در سامانه غربالگری پذیرش می شود و سپس توسط پرستار اندازه گیری فشار خون و شاخصها انجام گردیده و در نرم افزار ثبت می گردد ، در این قسمت امکان غربالگری هوشمند توسط نرم افزار با توجه به شاخصها موجود می باشد. شایان ذکر است امکان پذیرش بیمار بدون انجام غربالگری موجود می باشد . حال شخص را توسط سامانه جهت انجام آزمایشات استاندارد غربالگری دیابت به آزمایشگاه مورد نظر و طرف قرارداد ارجاع می نماییم که پس از انجام آزمایش مربوطه جواب آزمایش در آزمایشگاه وارد سامانه گردیده و پرستار یا پزشک امکان مشاهده آن را در مرکز خود دارا می باشند . پس از اعلام نتیجه آزمایش و ثبت آن در سامانه امکان بیماریابی هوشمند توسط سامانه موجود می باشد علاوه بر آن امکان بیماریابی دستی توسط پزشک نیز وجود دارد .
پس از انجام مراحل ذکر شده حال پرونده غربالگری شخص را بسته و در صورت وجود بیماری دیابت در شخص می توانیم با انجام مشاوره های لازم برای شخص پرونده مراقبت الکترونیکی تشکیل دهیم .
با پذیرش آنلاین بیمار دیابتی در سامانه مراقبت یک کارت مخصوص بیماران دیابتی دریافت می نماید ، این کارت جهت سهولت بیماران در موقع مراجعه به مراکز بهداشتی ، مراکزی که بعدا به آنها ارجاع می گردند و همچنین در صورت بروز حادثه و یا اتفاقی در بیرون از خانه طراحی گردیده است . بعد پذیرش و دریافت کارت شناسایی بیمار ، سامانه به صورت هوشمند جهت اولین ویزیت به پزشک ارجاع می نماید . قابلیت اندازه گیری علایم حیاتی ، قد و وزن ومحاسبه BMI به صورت هوشمند و هچنین در صورت گرفتن نوار قلب ورود تفسیر آن توسط پزشک ،
امکان ثبت آزمایشات و سوابق گذشته بیمار و مشاهده آن توسط پزشک ، امکان تجویز دارو ، مشاهده آزمایشات شخص به صورت نموداری و عددی ، دادن نوبت جهت مراجعه بعدی ، در صورت نیاز ارجاع به کارشناسان تغذیه ، تربیت بدنی ، روانشناس و هچنین ارجاع به سطوح بالاتر مثل متخصص چشم ، داخلی و یا اورژانس از طریق سامانه بدون نیاز به کاغذ و به صورت الکترونیکی از امکانات این سامانه در فرم پزشک می باشد . پس از ارجاع توسط پزشک هر کدام از بخشها مثل : تغذیه ، تربیت بدنی و روانشناس می توانند با کاربری خود وارد سامانه گردیده و با ویزیت بیمار اطلاعات مربوطه را وارد فرمهای مربوطه نمایند .
 امکان پی گیری بیماران توسط هرکدام از قسمتها در سامانه وجود دارد . در صورت ارجاع به سطح درمان امکان نوبت دهی توسط پذیرش آن بخش وجود دارد بدین ترتیب که با ارسال SMS ویا  Email به بیماران زمان و مکان مراجعه آنها اعلام می گردد .
با مراجعه بیمار و ورود اطلاعات از طریق کاربر متخصص در سامانه انجام پذیرفته و بدون نیاز به حمل پرونده توسط بیمار اطلاعات مورد نیاز از طریق سامانه به صورت هوشمند به پرونده سطح عمومی بیمار انتقال می یابد . در این سامانه سعی بر پیاده سازی صحیح نظام ارجاع و همچنین پی گیری روند آن به صورت کامل و دقیق شده است .
 امکان اتصال دستگاههای مختلف از قبیل : فوندوس کامرا ،انواع دستگاه کارت خوان ، انواع Webcam، انواع اسکنر و پرینتر ، GSM modem، دستگاه EKG و هرگونه دستگاه پزشکی دیگر موجود می باشد .
 امکان اتصال به Mail server ، استفاده از سامانه از طریق موبایل و انواع Tablet از دیگر قابلیت های آن می باشد . بیماران در صورت نیاز می توانند میزان FBS و 2hpp و... را از طریق دستگاه اندازه گیری قند خون و همچنین فشار خون خود را اندازه گیری نموده و با SMS ویا ورود به سامانه در قسمت آزمایشات ثبت نمایند و در صورت غیر نرمال بودن آنها به پرستار مرکز آلارم داده تا وی به بررسی وضع بیمار و در صورت نیاز دعوت بیمار به مرکز جهت ویزیت توسط پزشک نماید . امکان دادن دسترسی به بیمار جهت مشاهده اطلاعات پرونده خود به صورت نموداری و عددی در این سامانه وجود دارد .


tebekar