نمایش قسمهایی از نرم افزار دیابت آفاق

نمایش قسمهایی از نرم افزار دیابت آفاق

تاریخ مقاله: 1393/02/19

نرم افزار مراقبت و غربالگری دیابت آفاق که تحت وب طراحی گردیده

کل روند مراقبت در سطح یک ، دو و سه را در بر می گیرد.

برای نمایش پاره ای از قسمتهای نرم افزار فایلهای زیر را دانلود نمایید.


فایل PDF
فایل پاورپوینت