نرم افزار داروخانه

نرم افزار داروخانه

تاریخ مقاله: 1391/05/06
امکان استفاده از سیستم بارکد در نرم افزار داروخانه آفاق از دیگر امکانات این نرم افزار می باشد
شما می توانید یک سیستم بارکد داخلی هم برای خود تشکیل دهید تا همه دراوها را طبق کد دهی داخلی دسته بندی و باکد دهی نمایید نرم افزار امکان چاپ بارکد برای تمام دارو ها را در اختیار شما قرار می دهد و هنگام ورود و خروج دارو و همچنین انبار گردانی می توان از بارکد ریدر استفاده نمود