نرم افزار داروخانه

نرم افزار داروخانه

تاریخ مقاله: 1391/05/21
نرم افزار داروخانه آفاق امکان اتصال به سیستم نرم افزار طب کار را داراست و بر روی قسمت کلینیک قرار می گیرد و صنایع می توانند هنگام مراجعه روزانه پرسنل خود داروهای پرسنل را در سیستم وارد نماییند و کنترل انبار دارویی را هم انجام دهند
در نرم افزار داروخانه امکان تعریف داروی جدید وجود دارد البته لازم به ذکر است که بانک دارویی این نرم افزار کامل بوده و سهم بیمه ها هم درون آن مشخص می باشد
امکان هوشمند آلارم برای داروهای در حال انقضا هنگام ویزیت کلینیک و همچنین هنگام تحویل دارو از دیگر امکانات این نرم افزار می باشد
می توان داروها را  هم با تاریخ انقضای شمسی و هم با تاریخ انقضای میلادی وارد نمود با وارد کردن یکی از آنها دیگری بصورت اتوماتیک محاسبه می شود و انواع گزارشات تاریخ انقضای دارو را در اختیارتان قرار می دهد
امکان ورود و خروج دارو بصورت کلی با یک حواله صورت می گیرد
امکان تعریف تخصص برای تجویز دارو
انواع گزارشات تاریخ انقضا ، ریالی ، مصرفی ، کارتکس ، کسر موجودی ، دسته دارو ، پر مصرف ترین داروها ، کم مصرف ترین داروها ، تجویر داروهای یک پزشک و .... در این نرم افزار موجود می باشد