نرم افزار کلینیک

نرم افزار کلینیک

تاریخ مقاله: 1392/06/02
نرم افزار کلینیک و اورژانس با قابلیت اتصال به نرم افزار طب کار آفاق.
نرم افزار کلینیک دارای پذیرش روزانه و امکان ثبت کلیه مراجعات و نوبت دهی برای پزشکان کلینیک می باشد.
دارای لیست انتظار برای هر پزشک و امکان ثبت نظیه پزشک بصورت پارامتریک.
امکان ثبت فشار خون ، قد ، وزن ، و علایم حیاتی در هر مراجعه
مشاهده روند مراجعه فرد بصورت جدولی و نموداری
قابلیت مشاهده پرونده طب کار
امکان ثبت دارو
امکان ثبت و تایید مرخصی