اتصال به سیستم HR

اتصال به سیستم HR

تاریخ مقاله: 1391/04/28
نرم افزار طب کار آفاق قابلیت اتصال به سیستم HR ، کارگزینی مورد استفاده در صنایع و شرکتها را دارد از این رو با ورود اطلاعات یک فرد در سیستم کارگزینی این اطلاعات در سیستم طب کار هم بصورت اتوماتیک اضافه می شود و یا اگر کسی بازنشسته شود و یا از مجموعه خارج شود اطلاعات آنها در سیستم طب کار آپدیت می شود.