فرم تست ادیومتری

فرم تست ادیومتری

تاریخ مقاله: 1391/05/15
نمونه فرم تست ادیومتری در نرم افزار طب کار آفاق.
در این فرم تست گوش چپ و راست هوایی و استخوانی گرفته شده و امکان تفسیر رنگی و تفسیر همچنین تفسیر OSHA هم در نرم افزار وجود دارد.
امکان چاپ خروجی گزارش بر روی انواع چاپگرها وجود دارد و می توان همان لحظه که تست گرفته می شود نتیجه را وارد سیستم نمود و در آخر نتیجه را همراه با گراف ادیومتری چاپ کرد.

نرم افزار ادیومتری