آزمایشات پاراکلینیکی

آزمایشات پاراکلینیکی

تاریخ مقاله: 1391/05/08
امکان تعریف و دسته بندی انواع آزمایشات پاراکلینیکی از قبیل تصویر برداری ، اکو و غیره در نرم افزار طب کار آفاق وجود دارد
جوابدهی به نتایج آزمایشات بصورت متنی برای انواع جستجو و گزارش از نتایج آزمایشات به همراه تصویر اسکن شده ضمیمه برای آرشیو الکترونیکی در این نرم افزار وجود دارد.
پزشک طب کار به راحتی می تواند هنگام مشاهده پرنده طب کار و سلامت شغلی فرد تمام تصاویر c.x.r - اکو و .... را مشاهده نماید و نظر خود را ضمیمه پرونده نماید