نرم افزار ارسال عکس پرسنلی به نرم افزار طب کار

نرم افزار ارسال عکس پرسنلی به نرم افزار طب کار

تاریخ مقاله: 1393/01/24

در این نرم افزار می توانید عکسهای پرسنلی خود را بصورت یکجا وارد سیستم پرونده های پزشکی موجود در نرم افزار طب کار آفاق نمایید.

برای این منظور باید عکسهای پرسنلی را با فورمت JPG بطوری که نام فایل همان شماره پرسنلی (شماره پرونده) باشد ، درون مسیر برنامه ریخته و برنامه را اجرا نمایید.
با وارد نمودن اطلاعات ارتباطی دیتابیس امکان ارسال عکسها به پرونده پزشکی افراد محیا می گردد.
نرم افزار ارسال تصاویر پرسنلی به نرم افزار طب کار آفاق